Hai futuro para o galego? (por Iago F. Prol)

Dende que comezou o curso, adicamos as clases a visualizar o documental Linguas Cruzadas, ós artigos periodísticos arredor dos resultados que o IGE amosou sobre o uso do galego en Galiza e ós dous debates realizados en clase; puidemos observar o descenso do número de falantes masivo, o que levará a unha futura desaparición da lingua galega.
O descenso de falantes en galego débese en gran medida á mocidade actual, a cal, ó ver a gran potenciación que vive o castelán no ámbito internacional, deciden optar por esta xa que lles ofrece máis posibilidades de comunicación ó posuír máis prestixio, é dicir, son falantes diglósicos.
Os datos do IGE anteriormente mencionados, amosan que xa menos da metade da poboación en Galiza fala galego, mais que o 99% o entende. Isto deixa patente o factor de diglosia que sofre o galego, que só se podería solucionar cunhas institucións públicas que potencien e normalicen o galego, xa que as actuais non só non o potencia, senón que propoñen medidas que afectan ó galego e diminúen o seu uso coa escusa de que se busca o bilingüismo.
A xuventude dos falantes é un factor moi importante para a supervivencia dunha lingua, o uso do galego entre os xóvenes galegos vai en descenso debido á diglosia, como se mencionou anteriormente, mais agora vou falar dos factores que causan a susodita diglosia.
Sigue lendo

Hai futuro para o galego? (por Oscar Iglesias)

hable bienNa actualidade hai unha gran pregunta no aire referida ao futuro da nosa lingua, o galego.
Dende moitos séculos atrás, o galego sempre (ou a maior parte das veces) estivo ameazado pola xente poderosa do territorio de España: primeiro os Reis Católicos, na Idade Media, atacaron a nosa lingua impedindo o seu uso e asociándoa coa xente pertencente ao rural; tras os Séculos Escuros, o galego comezaba a levantar cabeza no Rexurdimento, máis, cando chegou o franquismo ao noso territorio dende 1936 ata 1975, o noso idioma volveu a verse afectado e ameazado de maneira moi preocupante: Franco impediu que se usase a nosa lingua na escena pública, na ensinanza e nas actividades socio-económicas, fixo que moita xente que defendeu o galego se tivese que exiliar, reduciu o uso do noso idioma ao rural e impúxonos o castelán como lingua obrigatoria, como séculos atrás xa o fixeran os Reis Católicos, entre outros. Máis a nosa lingua, a pesar dos danos que recibiu ao longo dos séculos, non morreu e segue permanecendo como lingua maioritaria en Galicia.
Aínda que a nosa lingua siga sendo a maioritaria no noso país, os sucesos e os ataques contra ela acontecidos durante os séculos pasados danárona e fixeron que moita xente pensase que o galego era un idioma para incultos e xente da aldea. Por iso, o galego é maioritario nas zonas rurais mentres que nas cidades, aínda que si hai xente que o fala, o galego é substituído polo castelán; ademais agora, dende hai unhas décadas, os pais estanlle ensinando aos seus fillos o castelán como lingua inicial (lingua materna) aínda que eles falen o galego, isto ocasionou que: se reducise o uso do noso idioma na mocidade e que predominase na xente de maior idade co que a xente tamén pensa que a nosa lingua pertence á xente de máis idade e eles deben falar o castelán.
Os datos do IGE (www.ige.eu) sobre o galego lanzados no mes de outubro deste ano son alarmantes e amosan o que todos tememos: o galego baixa 13 puntos como lingua usada maiormente en só 10 anos e so un 44% segue adoitando a facer isto. Estes datos tamén nos amosan outra realidade que sospeitábamos: o galego úsase máis no ámbito rural que nas cidades. Sigue lendo