O crepúsculo e as formigas (por Paula Rodríguez)

A obra de X.L Méndez Ferrín pertence ao xénero literario do conto xa que recolle diferentes historias curtas nas que se desenvolven unha serie de acontecementos.
A obra está dividida en dez relatos. Ademáis posúe unha aclaración pola parte do editor (na que se explica a vida de Méndez Ferrín e todo o relacionado con el) e unha
pequena introdución feita xa polo autor da obra na que en forma de rasgos xerais explica o enfoque que lle dá á obra.
Da obra poderíamos destacar varios argumentos detenéndonos nos distintos relatos pero en líñas xerais o argumento trata de distintas persoas que viven nunha sociedade na que eles seguen os costumes e os ideais dun cidadán traballador que non atende aos seus propios intereses, é dicir, o autor fai unha metáfora entre as formigas e os personaxes da súa obra onde as formigas son os personaxes e non fan outra cousa que non sexa o que manda a sociedade. Sigue lendo