O galego na Idade Media (por María Domínguez)

Na Idade Media o galego era a lingua falada por toda a poboación, esta estaba normalizada e levaba a cabo todas as funcións linguísticas do Reino de Galicia agás a comunicación co Reino de Castela, que se facía en castelán. Ó contrario que actualmente, a lingua galega atópase asoballada polas continuas interferencias lingüísticas do castelán , actual lingua dominante en terras galegas.

Séculos atrás o galego desempeñaba unha función fundamental, era a lingua de cultura na Idade Media, o momento no que a nosa lingua viviu os seus séculos de gloria, mentres que o castelán aínda non soñaba co esplendor co que posteriormente gozaría. O galego era empregado por escritores de toda a Península e acadou o seu máximo esplendor do século XIII ao XIV. Ao contrario que hoxe en día, que moitas persoas consideran que por estar escrito en galego todo serve ou que nada vale se non é perfecto, daquela o feito de que unha cantiga estivese en galego era sinónimo de éxito.

Agora en pleno século XXI estamos presentes ante unha marxinación cultural galega e unha despersonalización política, xa que non se ten en consideración a historia de Galiza. Os gobernantes e a maioria dos medios de comunicación falan do galego como se fora a lingua dominante e hexemónica e non precise dun proceso de normalización lingüística.

Na Idade Media a nosa lingua era falada por todas as persoas que habitaban Galiza, agora atopámonos co triste dato de que o galego pese a ser a lingua maioritaria, é unha lingua dominada polo castelán.@s galeg@s temos a gran sorte de sermos bilingües, aproveitémolo e non renegemos da nosa cultura, nin da nosa lingua.

Save