Existe a liberdade lingüística? (por Candela Lustres)

Na miña opinión, non creo que haxa liberdade lingüística actualmente, eu considero que nos atopamos nunha sociedade con moitos prexuízos que inflúen sobre nós e aos cales nos adaptamos moitas veces. Moita xente imponse á nosa lingua e fomentan o aborrecemento e odio a esta. Por que os nosos fillos non poden ser educados na lingua que nós queremos? Se de verdade existira a liberdade, isto non pasaría hoxe en día…

Segundo o decreto do 33%, deberíanse impartir o 33% das materias en galego, o 33% en castelán e o outro 33% en inglés, o cal leva a que só se pode elixir unha lingua cando se ten o coñecemento de cada unha delas e neste caso estáselle dando igual importancia a unha lingua non oficial, ou sexa, o inglés (lingua estranxeira) que á lingua propia. O que fai que teñamos menos coñecementos das que o debemos ter, pois o galego é a nosa lingua e teríamos, segundo o meu punto de vista, que impartir todas ou a maioría das materias en galego, xa que non en todos os lugares teñen a sorte de poderen seren bilingües por ter unha lingua propia.

Outro motivo polo que non somos libres preséntase moi claro no ámbito social. Na sociedade de hoxe en día, a xente déixase levar máis pola opinión dos demais que pola de un mesmo e se falas galego e estás convivindo con xente que habitualmente fala castelán, por exemplo nun instituto, que recolle actitudes e comportamentos que máis condicionan as relacións sociais, se todo o mundo fala castelán sería moi difícil falar galego e terías que ter unha gran personalidade para manter unha actitude contracorrente.

Por outro banda, e como último dos meus argumentos, no ámbito da administración, por exemplo, nalgún papel oficial non dan a opción de escribilo en galego e hai que facelo por obrigación na lingua que mandan, normalmente o castelán, outro motivo máis polo que non somos libres de elixir a lingua que queremos. Ou mesmo na xustiza, non se pode testemuñar na lingua que un queira, xa que o xuíz manda facelo en castelán aínda que a persoa que dá a testemuña non estea de acordo.

Por iso e por moitos motivos e exemplos máis que podería mencionar, a miña opinión é que non existe a liberdade lingüística, a sociedade atópase condicionada a usar unha ou outra lingua en moitos ámbitos e situacións do día a día.

A liberdade lingüística (por Paula Otero)

Todas aquelas persoas que sexan conscientes de que o galego é unha lingua minorizada, deberían darse conta de que non somos libres de escoller a lingua que desexamos falar, debido a que estamos continuamente sometidos a prexuízos lingüísticos acerca do galego, e iso, entre outras, cousas fai que non teñamos unha liberdade absoluta para escoller a lingua que desexamos falar.

Moita xente cre que si que somos libres de escoller a lingua que queremos falar, pero eu persoalmente, opino que non o somos.

O factor fundamental que fai que non teñamos esa liberdade que moitos desexaríamos ter é a desigualdade lingüística. Tan so se podería ter unha verdadeira liberdade nunha situación de igualdade lingüística e non de minorización dunha lingua, como acontece no caso do galego dende séculos atrás.

É realmente triste que vivindo en Galicia, non poidamos escoller libremente o galego, e todo por mor de tantos prexuízos negativos aos que se ve sometida continuamente a nosa lingua.

Se de verdade existise unha igualdade lingüística, todo mundo sería completamente libre de escoller a lingua na que quixese falar. Seríamos libres polo feito de que non existiría ningún tipo de imposición dunha lingua noutra, e sen lugar a dúbida no caso de que iso acontecera, en Galicia todo mundo escollería falar o galego polo feito de ser a lingua propia da zona.

A través desa reflexión podemos comprobar, unha vez máis, que moitas persoas falan unha lingua ou outra segundo o lugar ou situación na que se atopen en cada momento, e por ese feito de cambiar, xa non estamos sendo libres de escoller unha soa lingua.

Que cambie esta situación e que pouco a pouco comece a existir, aquí en Galicia, unha completa liberdade lingüística, está so nas nosas mans, pero para que iso aconteza, o primeiro que hai que comezar a facer é loitar contra a imposición do castelán e así conseguir que haxa unha igualdade lingüística.