Afonso X, impulsor do castelán e poeta en galego-portugués (por Laura Romero)

Un dos maiores paradoxos da historia da nosa lingua é o feito de que Afonso X o Sabio, o monarca que lle deu o impulso ao castelán para converterse na lingua oficial do territorio español, escribise as cantigas de Santa María en galego.

O reinado de Afonso X, no século XIII, representa un fito na evolución da lingua castelá e da súa literatura posto que foi este monarca o que impulsou a utilización desta lingua na administración e da cultura laica do Reino de Castela, Galiza e León, de forma que a maioría dos documentos oficias pasaron a estar en castelán desprazando así o latín, a utilizada para estas labores até aquel momento. Tan só se escribían en latín os documentos destinados a outros reinos, posto que esta seguía a ser a lingua internacional naquela época. Desta forma ao adoptar o castelán como lingua oficial por riba do latín, a chancelaría castelá, que na Idade Media se entendía como o órgano destinado a rexistrar, expedir y selar los documentos reais, adiantouse á dos demais reinos da Península Ibérica e tamén á inglesa e francesa.

A razón pola que o rei Afonso X elixiu o castelán como lingua do ámbito xurídico e administrativo do seu reino é que xa dende mediados do século XII Castela era o reino con mais peso demográfico, con maior extensión territorial e cun maior poder económico.

Aínda así, este monarca, o mesmo que fixo traducir e producir multitude de obras en castelán, escribiu unha das obras cumes da literatura galego-portuguesa. A razón pola que escribiu esta grandiosa obra nun idioma que logo non ía a defender nin impulsar é que naquel momento o galego-portugués era a lingua obrigada nas cortes peninsulares para o cultivo do xénero lírico. Así, Afonso X considerou que o galego, pola musicalidade e os seus trazos específicos era a lingua máis adecuada para escribir estas cantigas.

Así, a pesar de que o rei Afonso X o Sabio sería o que lle dese o impulso ao castelán para converterse na lingua oficial por riba das demais da Península Ibérica, considerou que o galego, ao ser a lingua utilizada na lírica daquel momento, era o idioma adecuado para as Cantigas de Santa María.

Save

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *